top of page

Zijn cloud diensten veilig?

Bijgewerkt op: 28 jan. 2022


Elke dag zijn steeds meer bedrijven overtuigd van de voordelen die de cloud met zich meebrengt. Deze bedrijven zien de voordelen op het gebied van flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbesparingen. De beveiliging van cloud diensten blijft echter een zorg bij velen. Volgens een enquête van Crowd Research Partners geven negen van de tien cybersecurity professionals aan zich zorgen te maken over Cloud beveiliging. De drie belangrijkste uitdagingen die worden geïdentificeerd zijn: bescherming tegen gegevensverlies en -lekken, bedreigingen voor de gegevens privacy en inbreuken op de vertrouwelijkheid.


Toch laat het bewijs zien dat het niet opslaan van onze gegevens in de cloud erg riskant is. Naarmate de tijd verstrijkt, nemen zowel externe als interne bedreigingen toe en kan de schade van een aanval of enorm gegevensverlies leiden tot een faillissement.


De cyberaanvallen zijn frequenter, geavanceerder geworden en maken gebruik van computerkwetsbaarheden die je mogelijk moeilijk detecteren of voorspellen. Cyberspionage is ook een groeiende trend en kan leiden tot het verlies van belangrijke gegevens of gevoelige informatie over bedrijfsgeheimen of klanten onthullen.


We mogen ook fysieke incidenten en natuurrampen niet vergeten, die van invloed kunnen zijn op zowel onze kantoren als de informatie die is opgeslagen op de apparaten die zich daar bevinden. Ten slotte moet rekening worden gehouden met de menselijke factor. Het komt vaak voor dat personeel met weinig kennis van veiligheidsmaatregelen ervoor zorgen dat malware de hele organisatie schade toe kan brengen.Cloud diensten zijn veiliger dan lokale IT-oplossingen

De cloud is een netwerk van externe servers waar de informatie die je erin opslaat wordt gedistribueerd. Die servers bevatten niet alle informatie, maar worden gedistribueerd voor meer veiligheid. In tegenstelling tot een externe server, sla je gegevens niet alleen op in één fysieke ruimte. Hier heb je rechtstreeks toegang tot dankzij de cloud software.

De beveiliging van informatie die je in de cloud bewaart, is dus afhankelijk van de servers waar deze zich bevindt. En servers in het datacenter voldoen aan de beveiligingsnormen die dit soort ruimtes horen te hebben. Ze zijn ontworpen om te beschermen tegen fysieke bedreigingen (zoals natuurrampen, branden, aardbevingen, enz.), lokale problemen (zoals waterlekken, elektrische storingen enz.) en virtuele bedreigingen (zoals malware, aanvallen, enz.).

Nog steeds niet overtuigd?

Ondanks dat men zich zorgen maakt over de cloud, zijn gegevens in de cloud nog steeds veiliger. Een recent onderzoek van Alert Logic toont aan dat bedrijven die hun gegevens opslaan in hun fysieke faciliteiten 51% meer incidenten hebben dan bedrijven die vertrouwen op de publieke cloud.


Grote cloudproviders hebben immers veel meer middelen om aan beveiliging te wijden dan een klein bedrijf. Daarnaast hebben ze er alle belang bij om hun klanten veilige diensten aan te bieden.


John L. Miller, een software-ingenieur en ph.D. houder in de informatica over 'gedistribueerde virtuele omgevingsbeveiliging en schaalbaarheid', met 25 jaar werkervaring bij top cloud service bedrijven, verklaarde in een Quora post dat bestanden het meest beschermd zijn op servers in de cloud. Waarop baseert hij deze verklaring? Volgens Miller maken cloud diensten ten minste drie kopieën van bestanden in verschillende plaatsen. Als één exemplaar zou worden beschadigd, zouden er nog twee beschikbaar zijn als back-ups.


De informatie wordt opgeslagen op grote servers, met gespecialiseerde protocollen om er toegang tot te krijgen. Voor de gebruiker krijg je enkel toegang tot je bedrijfsgegevens via een wachtwoord. Om het risico op datalekken te verminderen, is het beter om periodiek het wachtwoord te wijzigen en controle te hebben over de machtigingen van gebruikers.


Virus- of malware-aanvallen kunnen bestanden op lokale schijven wijzigen, maar niet in de cloud. Al je gegevens kunnen worden hersteld via een dagelijkse back-up. Maar aanvallen van vervelende software komt vaker voor dan je denkt...

Vergeleken met je lokale opslagbeveiliging, hebben betrouwbare cloud dienstverleners:


  • betere menselijke, technische en economische middelen om bedreigingen het hoofd te bieden. Daarnaast kunnen ze investeren in de beste beveiligingsoplossingen. Ze kunnen zich uitrusten met professionals en experts, die niet toegankelijk zijn voor kleine bedrijven.

  • meer fysieke beveiliging voor hun datacenters. Ze implementeren sterke controlemaatregelen tot toegang, herstelsystemen tegen incidenten en gaan veel zorgvuldiger om met het beheer van hun assets.

  • meer vertrouwelijkheid te bieden door gegevensversleuteling en andere controlemaatregelen.

  • een betere controle of toegang tot gegevens dankzij beveiligingsprotocollen, geïmplementeerd in API's of via gecodeerde kanalen.

  • de garantie tot hoge beschikbaarheid, wat bescherming biedt tegen fysieke storingen van specifieke componenten.

  • betere naleving van de regelgeving, aangezien zij over meer middelen beschikken om op de hoogte te blijven van wetswijzigingen, zoals de invoering van de nieuwe gegevensbescherming regels.

  • hogere beveiligingsstandaarden door constant security audits, controls en certificeringen uit te voeren.

De cloud is niet minder veilig dan de plaa