top of page

Waarom je als maakbedrijf niet om CyberSecurity heen kan


Waarom je als maakbedrijf niet om CyberSecurity heen kan

De moderne maakindustrie heeft te maken met verschillende uitdagingen. Zo staan producenten voor de opdracht om producten van hoge kwaliteit te leveren die voldoen aan strenge veiligheidseisen en privacyregels. Daarnaast is er nu nog een nieuwe uitdaging bij gekomen: de dreiging van cyberaanvallen. In deze tijd waarin digitale technologie steeds belangrijker wordt, is het cruciaal voor maakbedrijven om goede beveiligingssystemen te hebben. In dit artikel bespreken we de groeiende dreiging van cyberaanvallen in de maakindustrie, de impact ervan en hoe maakbedrijven zich ertegen kunnen wapenen.


De groeiende dreiging van cyberaanvallen


De kans op cyberaanvallen in de maakindustrie is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste richten steeds meer hackers zich op bedrijven in de maakindustrie omdat zij toegang hebben tot intellectueel eigendom, productieprocessen en klantgegevens. Bovendien hebben maakbedrijven vaak een complex IT-landschap, met veel verbonden systemen, wat het moeilijker maakt om deze systemen goed te beveiligen.


Maar wat houdt een cyberaanval nu precies in? Een cyberaanval is een aanval op een computer- of telecommunicatiesysteem met als doel om deze te verstoren, te beschadigen of onbruikbaar te maken. Cyberaanvallen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals phishing, ransomware of DDoS-aanvallen. Bij phishing proberen hackers bijvoorbeeld via e-mails of berichten op sociale media persoonlijke gegevens te verkrijgen. Bij ransomware wordt er software geïnstalleerd die de toegang tot een systeem blokkeert totdat er losgeld wordt betaald. Bij DDoS-aanvallen wordt er geprobeerd om een website of server plat te leggen door deze te overspoelen met verkeer.


De impact van cyberaanvallen op maakbedrijven


Cyberaanvallen kunnen zeer nadelige gevolgen hebben voor maakbedrijven. Allereerst kan het leiden tot financiële schade, zoals verlies van inkomsten en reputatieschade. Daarnaast kunnen productieprocessen stil komen te liggen en kunnen klanten ontevreden raken. Niet te vergeten dat een cyberaanval ook gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de medewerkers.


Maar wat kunnen maakbedrijven doen om zichzelf te beschermen tegen cyberaanvallen? Een belangrijke stap is het creëren van bewustwording bij medewerkers. Zij moeten weten hoe ze veilig kunnen omgaan met e-mails, wachtwoorden en andere gevoelige informatie. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig updates uit te voeren en systemen up-to-date te houden. Ook het maken van back-ups kan helpen om de impact van een eventuele aanval te beperken.


Voorbeelden van recente cyberaanvallen in de maakindustrie


Er zijn verschillende voorbeelden van cyberaanvallen in de maakindustrie. Zo werd een Duits staalbedrijf getroffen door een aanval waarbij de hackers erin slaagden de productieprocessen te verstoren. Een ander voorbeeld is het Amerikaanse bedrijf Target, dat in 2013 slachtoffer werd van een aanval waarbij gegevens van 40 miljoen klanten werden gestolen. Dit laat zien hoe kwetsbaar een maakbedrijf is voor cyberaanvallen.


Maar het is niet alleen de maakindustrie die wordt getroffen door cyberaanvallen. Ook andere sectoren, zoals de financiële sector en de gezondheidszorg, zijn regelmatig doelwit. Het is daarom belangrijk dat bedrijven in alle sectoren zich bewust zijn van de dreiging van cyberaanvallen en maatregelen nemen om zichzelf te beschermen.


Het belang van Cybersecurity voor een maakbedrijf


Gezien de groeiende dreiging van cyberaanvallen is het voor maakbedrijven van groot belang om hun CyberSecurity op orde te hebben. Dit omvat onder meer de bescherming van intellectueel eigendom, de veiligheid van productieprocessen en systemen en de bescherming van klantgegevens en privacy.


Bescherming van intellectueel eigendom


Maakbedrijven dienen hun intellectueel eigendom te beschermen. Dit omvat bijvoorbeeld octrooien, patenten, merken en auteursrechten. Een cyberaanval kan leiden tot de diefstal van deze informatie, waardoor het bedrijf schade kan lijden. Een goede CyberSecurity-strategie omvat dan ook de bescherming van alle gevoelige informatie.


Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er ook bedrijven zijn die zich specifiek richten op het stelen van intellectueel eigendom van andere bedrijven. Deze bedrijven kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als potentiële klanten of partners om zo toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Het is daarom van belang om niet alleen de systemen te beveiligen, maar ook het personeel te trainen om alert te zijn op verdachte situaties.


Veiligheid van productieprocessen en systemen


Een andere belangrijke factor bij CyberSecurity is de veiligheid van de productieprocessen en systemen. Wanneer deze systemen kwetsbaar zijn, zijn ze mogelijk vatbaar voor sabotage of manipulatie. Dit kan leiden tot productiefouten en zelfs leiden tot gevaarlijke situaties.


Daarnaast kan een cyberaanval op het productiesysteem ook leiden tot het stilvallen van de productie. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor het bedrijf en kan zelfs leiden tot het verlies van klanten. Het is daarom belangrijk om niet alleen de systemen te beveiligen, maar ook regelmatig back-ups te maken en noodprocedures te hebben in geval van een cyberaanval.


Bescherming van klantgegevens en privacy


Maakbedrijven dienen ook de persoonlijke gegevens van klanten te beschermen. Hackers kunnen deze gegevens gebruiken en misbruiken voor financieel gewin. Dit kan leiden tot reputatieschade voor het bedrijf en het verlies van klanten.