top of page

Hoe kan ik periodiek de toegang van derden reviewen?


Hoe kan ik periodiek de toegang van derden reviewen?

Als bedrijf is het belangrijk om periodiek te beoordelen wie er toegang heeft tot jouw systemen en gevoelige informatie. Dit beperkt de risico's op beveiligingsinbreuken, zoals gegevensverlies, diefstal en ongeoorloofde toegang. Het reviewen van de toegang van derden is daarom cruciaal voor de bescherming van jouw bedrijfsinformatie en het voldoen aan de regelgeving en normen die van toepassing zijn. In dit artikel gaan we in op waarom het belangrijk is om de toegang van derden te reviewen, hoe je de derden met toegang identificeert, welke stappen je moet nemen om de toegang van derden te reviewen en best practices voor het beheren van de toegang van derden.


Waarom is het belangrijk om de toegang van derden te reviewen?


De toegang van derden tot jouw bedrijfsinformatie kan risico's met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om periodiek de toegang van derden te reviewen om deze risico's te minimaliseren.


Beveiligingsrisico's van derden


Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van derden om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Deze derden, zoals leveranciers, contractanten of aannemers, hebben vaak toegang tot jouw bedrijfsinformatie. Het kan echter voorkomen dat de beveiliging van deze derden niet op orde is, waardoor er risico's ontstaan voor jouw bedrijfsinformatie en jouw eigen beveiliging.


Het is daarom belangrijk om de beveiligingsmaatregelen van derden te beoordelen voordat je ze toegang verleent tot jouw bedrijfsinformatie. Zo kun je ervoor zorgen dat de beveiliging van jouw informatie niet in gevaar komt.


Bescherming van gevoelige informatie


Niet alle informatie binnen jouw systemen is relevant voor derden. Het is daarom belangrijk om alleen de juiste informatie te delen en te voorkomen dat toegang tot gevoelige informatie onbedoeld of ongeoorloofd plaatsvindt.


Door periodiek de toegang van derden te reviewen, kun jij ervoor zorgen dat alleen de juiste informatie wordt gedeeld en dat gevoelige informatie wordt beschermd.


Naleving van regelgeving en normen


Organisaties zijn vaak onderworpen aan bepaalde regelgeving en normen voor de beveiliging van hun informatie. Het niet periodiek reviewen van de toegang van derden kan leiden tot schending van deze voorschriften met als gevolg mogelijke gevolgen, zoals boetes of reputatieschade.


Door de toegang van derden te reviewen, kun jij ervoor zorgen dat jouw organisatie voldoet aan de geldende regelgeving en normen voor de beveiliging van jouw informatie.


Hoe kun je de toegang van derden reviewen?


Er zijn verschillende manieren om de toegang van derden te reviewen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:


  • Beoordeel de beveiligingsmaatregelen van de derde partij voordat je toegang verleent tot jouw bedrijfsinformatie.

  • Stel een overeenkomst op waarin de voorwaarden voor het delen van informatie met derden zijn vastgelegd.

  • Periodiek beoordelen van de toegang van derden tot jouw bedrijfsinformatie en het aanpassen van de toegang indien nodig.

  • Gebruik van beveiligingstechnologieën, zoals firewalls en encryptie, om jouw bedrijfsinformatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.


Door deze maatregelen te nemen, kun jij ervoor zorgen dat de toegang van derden tot jouw bedrijfsinformatie veilig en gecontroleerd verloopt.


Identificeren van derden met toegang tot jouw systemen


Het identificeren van derden met toegang tot jouw systemen is van groot belang voor de veiligheid van jouw bedrijf. Het is belangrijk om te weten wie er toegang heeft tot jouw systemen en waarvoor ze die toegang hebben. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van derden die mogelijk toegang hebben tot jouw systemen.


Leveranciers en partners


Leveranciers en partners zijn vaak onmisbaar voor jouw bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld IT-leveranciers zijn die jouw systemen onderhouden of andere partijen zoals webshops en verkoopkanalen die gebruikmaken van jouw systemen. Het is belangrijk om te weten welke toegang deze derden hebben tot jouw systemen en waarvoor ze die toegang hebben. Zo kun je ervoor zorgen dat de toegang beperkt blijft tot wat noodzakelijk is.


Bovendien is het goed om te weten wat voor beveiligingsmaatregelen deze derden hebben getroffen om de veiligheid van jouw systemen te waarborgen. Je kunt hierover afspraken maken en deze vastleggen in contracten.