top of page

Hoe kan ik mijn bedrijf beschermen tegen Advanced Persistent Threats (APTs)?


Hoe kan ik mijn bedrijf beschermen tegen geavanceerde persistente bedreigingen (APTs)

In de huidige digitale wereld is cybersecurity een belangrijk aspect voor elk bedrijf, ongeacht de grootte of sector. Met de toename van Advanced Persistent Threats (APTs) is het van cruciaal belang dat een bedrijf een effectieve en robuuste beveiligingsstrategie heeft om een bedrijf te beschermen tegen APT-aanvallen. In dit artikel zullen we bespreken wat APTs zijn, de kenmerken en voorbeelden van APT-aanvallen, en wat je kunt doen om een bedrijf te beschermen tegen deze bedreigingen.


Wat zijn Advanced Persistent Threats (APTs)?


Geavanceerde persistente bedreigingen (APTs) zijn geavanceerde, doelgerichte cybersecurity-aanvallen die speciaal zijn ontworpen om toegang te krijgen tot de netwerken van organisaties en persoonlijke informatie te verzamelen. APTs zijn uitgebreid, gericht en aanhoudend, waardoor het moeilijk wordt om ze te ontdekken en tegen te houden.


Kenmerken van APTs


APTs onderscheiden zich van andere cyberaanvallen door hun complexiteit en gerichtheid op specifieke organisaties. Ze maken gebruik van geavanceerde technieken om toegang te krijgen tot netwerken, waaronder malware, social engineering en phishing. APT-aanvallers richten zich op specifieke organisaties om toegang te krijgen tot waardevolle informatie zoals intellectueel eigendom, financiële gegevens en persoonlijke informatie.


Voorbeelden van APT-aanvallen


Er zijn talloze voorbeelden van APT-aanvallen. Een van de meest bekende APT-aanvallen is de aanval op Sony Pictures in 2014. Deze aanval resulteerde in de diefstal van persoonlijke informatie van werknemers, financiële informatie en onuitgebrachte films van het bedrijf. Een andere bekende APT-aanval was de aanval op RSA in 2011, waarbij de hackers erin slaagden toegang te krijgen tot de SecurID-authenticatiesleutels van het bedrijf.


APTs in Nederland


Ook in Nederland hebben bedrijven te maken gehad met APT-aanvallen. Een voorbeeld hiervan is de aanval op een grote Nederlandse bank in 2018. De aanvallers slaagden erin om toegang te krijgen tot de systemen van de bank en zo gevoelige financiële informatie te stelen. Dit had grote gevolgen voor de klanten van de bank en leidde tot een aanzienlijke reputatieschade voor het bedrijf.


Een ander voorbeeld van een APT-aanval in Nederland vond plaats in 2017, toen een groot internationaal bedrijf dat actief is in de olie- en gassector werd aangevallen. De aanvallers slaagden erin om toegang te krijgen tot de systemen van het bedrijf en zo vertrouwelijke informatie te stelen. Het bedrijf heeft hiervoor aangifte gedaan bij de politie en heeft maatregelen genomen om toekomstige aanvallen te voorkomen.


Preventie van APT-aanvallen


Om APT-aanvallen te voorkomen, is het belangrijk om goede beveiligingsmaatregelen te treffen. Dit omvat onder andere het regelmatig updaten van software en systemen, het gebruik van sterke wachtwoorden en het trainen van medewerkers om phishing en social engineering te herkennen. Daarnaast is het belangrijk om een plan te hebben voor het geval er toch een APT-aanval plaatsvindt, zodat er snel en effectief kan worden gereageerd.


Het belang van cybersecurity voor een bedrijf


Er zijn verschillende redenen waarom cybersecurity belangrijk is voor een bedrijf. Een van de belangrijkste redenen is de kosten van een APT-aanval. Een APT-aanval kan zeer kostbaar zijn voor een bedrijf, zowel in termen van reparatie- en herstelkosten als in termen van verlies van intellectueel eigendom en reputatieschade. Naast de kosten van een aanval kan een succesvolle APT-aanval leiden tot het verlies van vertrouwen van klanten en partners.


Kosten van een APT-aanval


De kosten van een APT-aanval kunnen enorm zijn. Volgens een onderzoek door Ponemon Institute bedroeg de gemiddelde kostprijs van een datalek in 2020 wereldwijd $3,86 miljoen. Bovendien kunnen de herstelkosten van een APT-aanval nog hoger zijn vanwege de complexiteit en de omvang van de aanval.


Maar de kosten van een APT-aanval zijn niet alleen financieel. Een aanval kan ook leiden tot het verlies van waardevolle informatie en intellectueel eigendom. Bedrijven kunnen jarenlang werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, en een APT-aanval kan al deze inspanningen tenietdoen. Het verlies van intellectueel eigendom kan leiden tot een vermindering van de concurrentiepositie van een bedrijf en uiteindelijk tot financiële verliezen.


Reputatieschade en verlies van vertrouwen


Naast de kosten van een APT-aanval kan een succesvolle aanval ook leiden tot verlies van vertrouwen van klanten en partners. Wanneer een bedrijf het slachtoffer wordt van een APT-aanval, kan dit leiden tot reputatieschade en verlies van vertrouwen in de capaciteiten van het bedrijf om gegevens te beschermen. Dit kan leiden tot een vermindering van het aantal klanten en partners en uiteindelijk tot financiële verliezen.


Een ander belangrijk aspect van cybersecurity is de bescherming van persoonlijke gegevens van klanten. Bedrijven verzamelen vaak persoonlijke gegevens van klanten, zoals namen, adressen, telefoonnummers en creditcardgegevens. Als deze gegevens in verkeerde handen vallen, kan dit leiden tot identiteitsdiefstal en financiële fraude. Dit kan niet alleen leiden tot financiële verliezen voor klanten, maar ook tot reputatieschade voor het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het lekken van de gegevens.


Daarom is het belangrijk dat bedrijven investeren in cybersecurity. Door te investeren in beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en het trainen van medewerkers om phishing-e-mails en andere vormen van cyberaanvallen te herkennen, kunnen bedrijven hun gegevens en intellectueel eigendom beschermen en het vertrouwen van hun klanten en partners behouden.


Preventieve maatregelen tegen APTs


Er zijn verschillende preventieve maatregelen die bedrijven kunnen nemen om hun netwerken te beschermen tegen APT-aanvallen.


Netwerkbeveiliging en segmentatie


Een van de belangrijkste maatregelen is het implementeren van een sterk netwerkbeveiligingsbeleid en segmentatie. Door het netwerk in segmenten te verdelen, kan het bedrijf de toegang tot bepaalde delen van het netwerk beperken en extra bescherming bieden tegen aanvallen.


Een goed voorbeeld van netwerksegmentatie is het scheiden van het gastennetwerk van het interne bedrijfsnetwerk. Gasten hebben vaak beperkte toegang tot het netwerk, terwijl medewerkers toegang hebben tot meer gevoelige informatie. Door deze netwerken te scheiden, kunnen bedrijven de beveiliging van hun netwerk verbeteren en de kans op een APT-aanval verminderen.


Regelmatige beveiligingsupdates en patches


Een andere belangrijke maatregel is het regelmatig bijwerken van software en het installeren van beveiligingsupdates en patches. Door software en hardware up-to-date te houden, kan het bedrijf de beveiliging van het netwerk vergroten en de kwetsbaarheden verminderen.


Het is belangrijk om niet alleen de software op de servers en werkstations bij te werken, maar ook de firmware op de netwerkapparatuur. Veel aanvallen vinden plaats via ongepatchte firmware op routers en switches.


Sterke wachtwoorden en authenticatie


Een derde preventieve maatregel is het invoeren van sterke wachtwoorden en meervoudige authenticatie. Wachtwoorden moeten complexe en lange combinaties zijn van letters, cijfers en symbolen, en medewerkers moeten worden aangemoedigd om regelmatig hun wachtwoorden te wijzigen.


Naast het gebruik van sterke wachtwoorden, is het ook belangrijk om meervoudige authenticatie te gebruiken. Dit betekent dat gebruikers niet alleen een wachtwoord moeten invoeren, maar ook een extra stap moeten doorlopen, zoals het invoeren van een code die naar hun mobiele telefoon is gestuurd.


Meervoudige authenticatie biedt extra bescherming tegen APT-aanvallen, omdat het voor aanvallers moeilijker wordt om toegang te krijgen tot het netwerk. Zelfs als een aanvaller het wachtwoord van een gebruiker weet te achterhalen, zal hij nog steeds de extra stap van meervoudige authenticatie moeten doorlopen.


Detectie en monitoring van APTs


Een Advanced Persistent Threat (APT) is een complexe en gerichte aanval op een netwerk of systeem, waarbij de aanvaller langdurig toegang wil krijgen tot gevoelige informatie. Het is daarom van cruciaal belang voor bedrijven om te investeren in het detecteren en monitoren van APT-aanvallen.


Een belangrijke stap is het investeren in een intrusiedetectie- en preventiesysteem (IDS/IPS) en een Security Information en Event Management-systeem (SIEM) om verdachte activiteiten te detecteren. Een IDS/IPS-systeem wordt gebruikt om verdachte activiteiten in het netwerk te detecteren en te blokkeren. Deze systemen brengen netwerkverkeer in kaart en identificeren mogelijke APT-aanvallen, waardoor snel actie kan worden ondernomen om de aanval te stoppen.


Een SIEM-systeem wordt gebruikt om gegevens van verschillende bronnen te verzamelen en te analyseren om mogelijke APT-aanvallen te detecteren. SIEM-tools kunnen real-time incidentrespons bieden, waardoor snelle reactie op een aanval mogelijk is.


Een andere belangrijke stap is continue monitoring en incidentrespons, waarbij cybersecurity-personeel regelmatig het netwerk monitoren op verdachte activiteiten en proactief op zoek zijn naar bedreigingen. Incidentresponsplannen moeten ook worden opgesteld om snel te kunnen reageren op een APT-aanval.


Naast het investeren in technische oplossingen, is het ook belangrijk om het personeel op te leiden en bewust te maken van de gevaren van APT-aanvallen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om medewerkers te leren hoe ze phishing-e-mails kunnen herkennen en wat ze moeten doen als ze verdachte activiteiten opmerken.


Daarnaast is het van belang om regelmatig penetratietesten uit te voeren om de beveiliging van het netwerk te testen en zwakke plekken te identificeren. Deze testen kunnen helpen om de beveiliging te verbeteren en de kans op een succesvolle APT-aanval te verkleinen.


Al met al is het detecteren en monitoren van APT-aanvallen een complex proces dat vraagt om een combinatie van technische oplossingen, bewustwording van het personeel en regelmatige testen van de beveiliging. Door deze stappen te nemen, kan een bedrijf zich beter beschermen tegen APT-aanvallen en de gevolgen daarvan beperken.


Opleiding en bewustwording van medewerkers


Naast technische oplossingen is het opleiden van medewerkers ook een belangrijk aspect van cybersecurity. Training in cybersecurity kan medewerkers helpen verdachte activiteiten te herkennen en phishing-aanvallen te voorkomen.


Training in cybersecurity


Cybersecurity-training moet periodiek worden georganiseerd om medewerkers op de hoogte te houden van nieuwe bedreigingen en veiligheidsbest practices. Training kan ook worden gebruikt om medewerkers te leren hoe ze verdachte activiteiten kunnen rapporteren en aan wie ze rapporteren.


Tijdens de training kunnen medewerkers leren over de verschillende soorten cyberaanvallen, zoals malware, ransomware en DDoS-aanvallen. Ze kunnen ook leren hoe ze hun wachtwoorden veilig kunnen houden en hoe ze gevoelige informatie kunnen beschermen. Bovendien kunnen ze leren hoe ze hun apparaten en software up-to-date kunnen houden om kwetsbaarheden te verminderen.


Herkennen van phishing-aanvallen en social engineering


Medewerkers moeten ook worden getraind om phishing-aanvallen en social engineering te herkennen. Dit kan worden bereikt door simulaties van phishing-aanvallen en social engineering te organiseren om medewerkers te trainen en beter voor te bereiden op potentiële aanvallen.


Phishing-aanvallen zijn een veelvoorkomende vorm van cyberaanvallen waarbij aanvallers zich voordoen als betrouwbare entiteiten om gevoelige informatie van nietsvermoedende slachtoffers te verkrijgen. Social engineering is een techniek waarbij aanvallers menselijke zwakheden zoals nieuwsgierigheid, angst en vertrouwen uitbuiten om toegang te krijgen tot systemen en gegevens.


Door medewerkers te trainen om deze vormen van aanvallen te herkennen, kunnen organisaties hun risico op een succesvolle aanval verminderen. Medewerkers moeten weten hoe ze verdachte e-mails, links en bijlagen kunnen herkennen en moeten ook weten hoe ze moeten handelen als ze denken dat ze het slachtoffer zijn van een aanval.


Conclusie


Geavanceerde persistente bedreigingen (APTs) zijn inderdaad een groeiende bedreiging voor bedrijven over de hele wereld. APTs zijn gerichte aanvallen die zich richten op specifieke organisaties of sectoren en kunnen grote schade veroorzaken. Het is daarom essentieel dat bedrijven zich bewust zijn van deze bedreigingen en proactief handelen om zichzelf te beschermen.


Een van de belangrijkste maatregelen die bedrijven kunnen nemen om zichzelf te beschermen tegen APT-aanvallen, is het implementeren van preventieve maatregelen. Dit omvat het gebruik van geavanceerde beveiligingsoplossingen zoals firewalls, antivirussoftware en intrusion detection systemen. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle systemen en software up-to-date zijn en dat er regelmatig back-ups worden gemaakt van belangrijke gegevens.


Een andere belangrijke stap is het monitoren en detecteren van verdachte activiteiten. Bedrijven moeten in staat zijn om snel te reageren op verdachte activiteiten en deze te onderzoeken om te bepalen of er sprake is van een APT-aanval. Dit kan worden bereikt door het gebruik van geavanceerde monitoring- en analyseoplossingen die verdachte activiteiten in real-time kunnen detecteren en rapporteren.


Tenslotte is het trainen van medewerkers een belangrijk aspect van een effectieve beveiligingsstrategie. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de risico's van APT-aanvallen en moeten weten hoe ze verdachte activiteiten kunnen herkennen en rapporteren. Dit kan worden bereikt door middel van regelmatige trainingen en bewustwordingscampagnes.


Door het nemen van deze stappen kan een bedrijf zich beter beschermen tegen APT-aanvallen en de schade verminderen die deze bedreigingen kunnen veroorzaken. Het is echter belangrijk om te onthouden dat beveiliging een voortdurend proces is en dat bedrijven zich voortdurend moeten aanpassen en verbeteren om zichzelf te beschermen tegen de steeds evoluerende dreigingen van APTs. 

Heb je interesse om dit in de praktijk te brengen? Bij M-IT Services zetten we deze inzichten om in actie. We helpen je graag verder met het navigeren door de wereld van cybersecurity en IT. Kom eens langs voor een kop koffie, of bezoek onze website voor meer informatie zodat we samen jouw digitale wereld veiliger maken!


M-IT Services | Altijd Veilig in Bedrijf


9 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page